|06.12.2021||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
  

News, Haberler
03.01.2006  Allergy - March 03, 2006 - March 08, 2006 62nd Annual Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Miami, FL, United States
02.01.2006  Pulmonology- January 30, 2006 - February 01, 2006 42nd Annual Meeting of The Society of Thoracic Surgeons New Orleans, LA, United States
25.12.2005  We are most happy and honoured to invite you to the 9th Annual Congress of Turkish Thoracic Society (TTS), the largest congress in pulmonary medicine in Turkey. The congress will take place in Sungate Port Royal Hotel located in Beldibi region of Kemer in Antalya between April, 19-23, 2006.
 Diger
 

ACADEMICS - AKADEMİK

All you want to know about the medical journals...lots of subjects you will be interested in... click here...  Tüm yerli ve yabancı dergiler ile ilgili bulmak istediğiniz her şey için tıklayınız. İlginizi çekecek bir çok konu...

 

The institues and organizations of all departments and subjects... Tüm branşlarda ki kurum ve organizasyonlar...

 

All congress, meetings and activities... Tüm kongre ve etkinlikler

 

If you want to get the latest news about the area you interested in... Bölümünüzle ilgili günlük haber almak istiyorsanız...

 

All kind of measuring types , how to change them into each other... Her türlü ölçü birimi diğerine çevirme.

 

Medical groups and e-mail groups.. Medikal topluluklar, mail grupları

Medical Writing (Powerpoint Presentation File, 110kb) - By Prof. Sarwar J Zuberi (Editor JPMA)
Guidelines for Biomedical Research - By Dr. Naveed Zafar
Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Epidemiologic Research
General Method of Article submission in a Medical Journal
Role of p-value in Decision Making - Prof. Anwer Kurshid (PDF File)
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
Raynald`s SPSS Pages -
Best Book for Biostatics Online - Statistics at Square One
Basic Statistics for Clinicans
Best Resource for Biostatistic
Research Methods Knowledge Base ... Guidelines
Interactive Statistical Calculations Online
SPSS (Statistical Software) Online Tutorial
SPSS Online Tutorial - 2
Statistics Course with SPSS
SPSS Online
Biostatistics and Statistics Links

Yeterlilik Kurulu Board Yönergeleri

"Free books"

Tübitak Sağlık Bilimleri Araştırma grubu,projeler, başvuru şartları, formları...

Akademik başvurular için özgeçmiş hazırlama formatı

UBYT Programı için Verilen Teşvik Miktarları, Başvuru Formu ve Bilgi Notu

Öğretim üyeleri ve koordinatörler için çoktan seçmeli soru ve sınav analizi (Ege Üniv.)

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma ile Doçentlik Kadrosuna Atanma İlkeleri
Gazi Ün. , Ankara Ü., Anadolu Ü., Akdeniz Ü., Hacettepe Ü. Trakya Ü.

Tıp doktorları için doçentlik sınav yönetmeliği ve doçentlik sınavıyla ilgili her şey

Doçentlik Sınavı Sağlık Bilimleri Temel Alanları, yayın şartları ve101. madde

Türkiye'deki resmi sağlık istatistikleri

Tıbbi Cihaz Teknik Şartnameleri

Atıf tarama formu

Lisans/Doktora programı açma ölçütleri

TOEFL sınavı

Lisans üstü eğitimi giriş sınavı (LES)

Uzaktan eğitim linkleri

IQ Testi

İlaç arama

Hekim Hataları ve Tabip Odaları Onur Kurulları

Türkiye'deki tüm sağlık kuruluşlarının telefon ve adresleri

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Telefon Rehberi

Ankara Ün. yüksek lisans ve doktora tezleri