Click here
   |06.12.2021||Advertisement area||Make My Main Page|
|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
I Grubu
J Grubu
K Grubu
L Grubu
M Grubu
N Grubu
O Grubu
P Grubu
Q Grubu
R Grubu
S Grubu
T Grubu
U Grubu
W Grubu
X Grubu
V Grubu
Y Grubu
Z Grubu
Patoloji İndexleri
Kadın Doğum İndexleri
Anatomi İndexleri
Biyokimya İndexleri

Medical Links
General

 

 
   GİZLİLİK VE YASAL HAKLAR

eacademician.com, akademik camiaya yardımcı olmayı amaçlayan akademik bir portalıdır. eacademician.com, size işbu sözleşmeye uygun olarak hizmet verir. Sözleşme, gerektiğinde kullanıcılara haber vermeksizin değiştirilebilir.

 

Medicine is a constantly changing science and not all therapies are clearly established. New research changes drug and treatment therapies daily. The authors, editors, and publisher of this journal have used their best efforts to provide information that is up-to-date and accurate and is generally accepted within medical standards at the time of publication. However, as medical science is constantly changing and human error is always possible, the authors, editors, and publisher or any other party involved with the publication of this article do not warrant the information in this article is accurate or complete, nor are they responsible for omissions or errors in the article or for the results of using this information. The reader should confirm the information in this article from other sources prior to use. In particular, all drug doses, indications, and contraindications should be confirmed in the package insert

1-Şartların Kabulü: eacademician.com sitesine girmekle eacademician.com kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

2- İzin verilen kullanım: İşbu sözleşmeyle eacademician.com size eacademician.com' a giriş ve onu kullanım hakkı tanır. Kullanıcılar eacademician.com' da sunulan materyali eacademician.com' un ticari amaçlarla kopyalayamaz, yayınlayamaz, değiştiremez, dağıtamaz.

3- Diğer Sitelere Linkler: eacademician.com' dan link verdiği yahut araştırma sonuçlarının işaret ettiği linkler ve onların içeriği konusunda hiçbir kontrol sahibi değildir. Bu sitelerdeki malzemeler 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. eacademician.com link verilen sitelerin içeriğinin doğru, yasal veya zararsız olduğunu garanti etmez/edemez. Bununla beraber, link verdiğimiz sitelerle ilgili sorunlarınız olduğunda bizimle editor@eacademician.com adresini kullanarak bağlantı kurmanız halinde, gereken yapılacaktır.

4- İletişim Hizmetlerinin Kullanımı: eacademician.com' daki mesaj panolarını kullandığınızda, yahut eacademician.com'a herhangi bir içerik sunduğunuzda, aşağıdaki şartlar geçerlidir:
a.
Yalan, yanlış veya yanlış yönlendirici olamaz.
b. Hile yapılamaz.
c. Üçüncü şahısların copyright, patent, ticari marka, ticari sırları veya diğer mülkiyet hakları; yayınlama veya mahremiyet hakları çiğnenemez.
d. Hiçbir yasa, yönetmelik ve benzerini ihlal edemez.
e. Karalayıcı, onur kırıcı, hukuk dışı tehdit edici veya bezdirici olamaz.
f. Müstehcen olamaz, pornografi içeremez.
g. Hiçbir virüs veya benzer mahiyette bilgisayar sistemlerine zarar verici bilgisayar programları içeremez.
h. eacademician.com için borç yaratamaz veya eacademician.com' un ISP veya diğer sağlayıcılarının hizmetlerini tamamen veya kısmen kaybetmesine yol açamaz.
i. Link verme hakkının olmadığı bir siteye link verilemez. eacademician.com "iletişim hizmetleri"ni denetlemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte eacademician.com iletişim hizmetlerine postalanan materyali önceden görme ve herhangi bir materyali kendi sağduyusuna dayanarak kaldırma hakkını saklı tutar. eacademician.com iletişim hizmetlerine kullanıcının giriş iznine herhangi zaman ve herhangi bir nedenle haber vermeden son verme hakkına sahiptir. eacademician.com herhangi bir iletişim hizmetindeki içeriği, mesajı veya bilgiyi kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır. Dolayısıyla eacademician.com iletişim hizmetleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İletişim hizmetlerinden faydalanma sonucu oluşan risklerin tamamı kullanıcının inisiyatifindedir.

5- Mahremiyet ve Bilginin Açıklanması: eacademician.com' a elektronik posta veya başka bir yolla herhangi bir içerik yolladığınızda, eacademician.com yolladığınız içeriğin sizin için sır ve müseccel olmadığını bilerek hareket eder. İçeriğinizi eacademician.com' a göndermekle onu telif hakkı ödeme zorunluluğu olmaksızın, kısıtlamasız biçimde kullanmamız, dağıtmamız, kopyalamamız, uyarlamamız, iletmemiz, içeriği yeniden üretmemiz, kamuya sunmamız veya kısıt olmaksızın üçüncü şahıslara kullandırmamız için izin vermiş sayılırsınız.

6- Sunulan İçeriğin Sahipliği: Kullanıcı tarafından eacademician.com' a sağlanan herhangi bir doküman, yazı, makale, mülakat, yazılım, fotoğraf, video, grafik, müzik, ses, bilgi -proje fikirleri de dahil olmak üzere- sadece eacademician.com' un mülkiyeti haline gelir ve kullanıcı geri dönülemez bir şekilde bütün haklarından -entelektüel mülkiyet hakları dahil- vazgeçer. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası veya patent kanunu hakları da dahil, ama bu haklarla kısıtlı olmaksızın, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

7- Garantiyi bozan durumlar: eacademician.com sitelerinin hatadan masun veya kesintisiz olacağını veya kullanıcıların eacademician.com' daki herhangi bir içerik, arama veya linkten belirli bir sonuç alacaklarını; sitelerinden indireceğiniz dosyaların virüssüz veya diğer zararlı etkilerden yoksun olacağını garanti etmez.

8- Sorumluluğun Sınırları: eacademician.com her ne şart altında olursa olsun, sözleşmenin ihlali veya ihmali dahil fakat bununla sınırlı olmayarak, eacademician.com' dan veya eacademician.com' un kullanımından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel veya sonuçsal hasardan kar kayıpları da dahil sorumlu değildir. Hangi olayda olursa olsun eacademician.com' un kullanıcıya kayıp ve hasarlardan kaynaklanan toplam sorumluluğu, kullanıcının eacademician.com' a giriş için ödediği miktarı aşamaz.

9- Tazminat: Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin referansla kapsadığı herhangi bir dokümanı; herhangi bir yasayı veya üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiği taktirde eacademician.com' a tazminat ödemekle yükümlüdürler.

10- İleri Sürülen Copyright İhlalleri için Görevlendirilmiş Kişi: eacademician.com entelektüel mülkiyet haklarına saygı duymakta ve kullanıcıların da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini beklemektedir. Eğer eacademician.com' un herhangi bir içeriğinin başka bir ortamda kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen editor@eacademician.com elektronik posta adresi  ile bağlantıya geçin.

11- Diğer:Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İstanbul Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. eacademician.com' da yayınlanan her türlü doküman, yazı, makale, mülakat, yazılım, fotoğraf, video, grafik, müzik, ses, bilgi ve benzerlerinin içeriğinin sorumluluğu sahibine aittir. eacademician.com bu konuda hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.

 


 
Click here
|Advertisement area| |Make My Main Page|
|Contact||Policy||Search||Impact Factors||Dentistry||Pharmacy||Nursing||Biology||Psychology||Veterinary||Schools||Hospitals||Advertisement||Link to US|